Aktuell driftinformation


2020-11-18

Planerat underhåll 00:00 - 06:00

Stora delar av UppComs stadsnät blir påverkat då man bryter kabeln mot både Rottne och Braås och ingen trafik kommer då upp till Uppvidinge.

När
18/11 00:00 - 06:00

Vilka blir berörda
Hela Uppvidinge kommun.

Kundpåverkan
De berörda kundernas uppkoppling kommer brytas när man klipper kabeln. Anslutningarna kommer komma tillbaka allt eftersom under arbetets gång. I ert fall innebär detta att era tjänster kopplade till vårt webhotell kommer ligga nere. Dvs ni kommer inte komma åt er server, hemsida, mail, DNS mm som ligger hos oss.

Varför
Omskarvning pga kabelskada mellan Rottne och Braås.